Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Loven har ingen frist for søknad om deling av kommunen

Kan Kommunal- og distriktsdepartementet nå bare avvise søknader om deling av kommuner siden tidsfristen har gått ut?

SPØRSMÅL: I forbindelse med prosessen om omgjøring av kommunesammenslåinger har departementet satt en siste frist – 18. mars 2022 – for søknad om deling «av hensyn til forberedelser til valggjennomføringen høsten 2023, og endringer i statlige registre som følge av endringer i kommuneinndeling». Kan departementet avvise slike søknader når de kommer etter denne datoen?