Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: – Kravet om likebehandling er avgjørende

Er elektronisk folkeavstemning lovlig?

SPØRSMÅL: I forbindelse med behandling av spørsmålet om omgjøring av sammenslåing av to fylker er det foreslått at det skal holdes en elektronisk folkeavstemning om spørsmålet, av hensyn til smittefare under den pågående pandemien. Er dette lovlig?

SVAR: I inndelingslova § 10 er folkeavstemning nevnt som en av flere mulige måter å innhente innbyggernes synspunkter på forslag om grenseendring av kommune eller fylkeskommune. Ved siden av folkeavstemning kan dette skje ved «opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte». Spørsmålet blir da om det er noen særlige krav til hvordan slike rådgivingsprosesser gjennomføres.