Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Ingen absolutt vetorett for ordfører

Ordfører mente saken ikke var godt nok utredet, og ville ikke sette den på sakskartet til kommunestyret. Har ordfører rett til å nekte å føre opp saken?

SPØRSMÅL: På et møte i kontrollutvalget behandlet kontrollutvalget en sak om restanser på bestilling og levering av forvaltningsrevisjoner. Saken var på forhånd utredet av kontrollutvalgets sekretariat.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å sende henvendelse til kommunestyret i kommunen. Ordfører svarte på denne henvendelsen at hun mente saken ikke var tilstrekkelig utredet og at «ordfører vil ikke sette saken på sakslisten før slik dokumentasjon foreligger».