Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Hvem kan representere arbeidsgiver?

Flertallet av medlemmene i administrasjonsutvalget skal representere arbeidsgiver, men hvem kan være arbeidsgivers representant?

SPØRSMÅL: Også etter den nye kommuneloven skal det i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver.

Slikt utvalg settes da naturlig nok sammen av representanter for de ansatte og av folkevalgte som representerer arbeidsgiver (kommunen). Etter Hovedavtalen § 4 skal de ansattes representanter utpekes av arbeidstakerorganisasjonene, i praksis blir det hovedtillitsvalgte fra de største organisasjonene.