Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Hva skjer når ordføreren kommer på Stortinget?

Rykker varamedlemmet inn i kommunestyret når ordfører blir valgt inn på Stortinget?

SPØRSMÅL: Jeg har et spørsmål vedrørende kommuneloven §7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg

Mange av våre nye stortingskandidater sitter i kommunestyrer og fylkesting.