Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Hva hvis kontrollutvalget vil sjekke vertskommunen?

Hva skjer når barnevernet er interkommunalt og kontrollutvalget ønsker seg en forvaltningsrevisjon?

SPØRSMÅL: Et kontrollutvalg ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon av barnevernet i kommunen sin. Kommunen har inngått et interkommunalt samarbeid om barnevernstjenester med nabokommunen. Nabokommunen er vertskommune, og har ansvar for tjenesten. Kontrollutvalget i den aktuelle kommunen ønsker å vite mer om utvalgets mandat og mulighet til å bestille revisjon av en tjeneste som er satt ut til en vertskommune.