Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka?

Den nye kommuneloven har krav om at avstemmingsresultat skal inn i møteboka. Men loven sier ikke noe om hvor detaljert resultatet skal nedtegnes.

SPØRSMÅL: Hvordan skal vi tolke det som står under punkt e i kommunelovens paragraf 11–4 om føring av møtebok? I proposisjonen fra regjeringen til ny kommunelov ble det tatt inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Der kom det fram at denne bestemmelsen vil sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak. Nå når loven har kommet, så er vi flere som ikke klarer å tolke loven dit at vi må det, så det jeg lurer på er:

Skal vi kun skrive selve resultatet 4 mot og 21 for – eller kan vi skrive hva partiene stemte og hva om de ikke er enige i partiet, skal vi skrive ned navn på hvem som har stemt hva?