Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Er regionrådsleder valgbar?

Ledere på tilsvarende nivå som kommunalsjefer og etatssjefer kan ikke velges til folkevalgte organer, men hva er egentlig «tilsvarende nivå»?

SPØRSMÅL: I kommuneloven § 7-3, bokstav c, er fastsatt at utelukket som valgbar til folkevalgte organer er som alminnelig regel blant andre «kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå». Kan daglig leder av et regionråd defineres som «leder på tilsvarende nivå»?