Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Engasjement skaper ikke inhabilitet

En politiker engasjerer seg sterkt for en gruppe ungdommer. Kan hun da bli inhabil når økonomisk støtte til disse ungdommene skal avgjøres?

SPØRSMÅL: Et formannskapsmedlem har et sterkt engasjement for en gruppe ungdommer og tok et initiativ for å opprette en ungdomsklubb for disse. Ungdomsklubben drives av to foreninger, og politikeren har ingen formelle roller i eller bindinger til ungdomsklubben eller foreningene som driver den.

Politikeren fremmet så forslag i formannskapet om økonomisk støtte til drift av ungdomsklubben. Kunne hun gjøre det, eller har det at det var hun som tok initiativ til opprettelse av klubben og hennes sterke engasjementet for denne gruppen ungdommer, gjort henne inhabil?