Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Dette bør departementet se på én gang til

I flere kommuner reises spørsmålet om uavhengige representanter kan ha krav på gruppestøtte og gruppelederstøtte. Kommunaldepartementet sier nei i en sak fra Viken fylkeskommune, men Bernt mener departementet syn vil kunne ha store konsekvenser for enkeltmedlemmers arbeidssituasjon.

SPØRSMÅL: Vi er tre uavhengige som er utmeldt av vårt lokale parti. På oppfordring fra administrasjonen i kommunen søkte jeg om gruppeledergodtgjørelse, og fikk denne innvilget i juni 2021.

Etter at jeg stilte på en innkalling til tverrpolitiske utvalg i desember 2021 fikk jeg beskjed om at dette måtte det gjøres en vurdering på, altså møteretten i tverrpolitiske utvalg. Tverrpolitisk utvalg består av én representant fra de ulike partiene i kommunestyret. I tillegg er gruppeledergodtgjørelsen eget tema også.

Kan dere sjekke om det juridiske holder vann her?

SVAR: Det er ingen særlige regler som kan brukes til å etablere et slikt tverrpolitisk utvalg som det her snakkes om. Et slikt utvalg må velges etter reglene i kommuneloven §§ 7-4 til 7-7. Disse reglene kan ikke fravikes ved reglement i kommunen.