Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt: Lukket prosess om sammenslåing omgår kommuneloven

Å nedsette en politisk komité med lukkede møter framstår som en ren omgåelse av kommunelovens regler om åpenhet, konkluderer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Kommunal Rapports ukeavis skrev sist uke om Hobøl kommune, som har opprettet en arbeidsgruppe som skal diskutere kommunereformen. Arbeidsgruppa er nedsatt av kommunestyret og mandatet er å samordne kommunereformprosessen, utrede alternativer til kommunesammenslåing og sondere med nabokommunene.

Arbeidsgruppen består av formannskapets medlemmer pluss KrF. I et innlegg i lokalavisen Smaalenene og som svar på lokalavisas kritikk, svarer ordføreren at dette er en «intern arbeidsgruppe som ikke er å anse som et offentlig møteorgan. Derfor er ikke disse møtene offentlig».