Bernt svarer: Kan fritak lovlighetskontrolleres?

Bernt svarer. Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres?
Ved lovlighetskontroll av vedtak om fritak av personlige grunner er det i praksis sterkt begrenset hva som kan kontrolleres, mener Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Hva slags vedtak kan være gjenstand for lovlighetskontroll?

I ny kommunelov er det i § 27–2 listet opp hvilke vedtak som kan lovlighetskontrolleres.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.