Bernt svarer: Må de nye kommunestyrene delegere myndighet til IKS-er?

Bernt svarer. Det er kommunelovens § 5–4 som regulerer kommunestyrets adgang til å delegere vedtaksmyndighet, forteller Jan Fridthjof Bernt i denne ukas utgave av Bernt svarer.
I kommuneloven § 5-14 er det fastsatt at kommunestyret skal selv vedta et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres, innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: I selskapsavtalen for flere interkommunale selskaper delegeres kommunens myndighet etter lov til representantskapet. Kan myndighet delegeres ved selskapsavtalen, eller må delegasjonen besluttes av kommunestyret for hver valgperiode?

SVAR: Delegering til interkommunale selskaper reguleres nå av kommuneloven § 5-4, som gir regler om kommunestyrets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre rettssubjekter.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.