Hvem kan være til stede når møtet er lukket?

Bernt svarer. Noen innbyggere var til stede under et lukket møte. Er det lov?
Det er bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den eller de sakene som skal behandles som kan være i rommet når møtet i er lukket, forklarer Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Et folkevalgt organ besluttet å lukke møtet. Det er ikke spesifisert nærmere hvilket av alternativene som er brukt i kommunelovens § 31. I det lukkede møtet fikk flere innbyggere være til stede og redegjøre for sitt syn på tilsatte i en kommunal virksomhet og det som etter innbyggernes syn var kritikkverdig kommunalt tjenestenivå. De tilsatte, tillitsvalgte og ledelsen i denne kommunale virksomheten fikk ikke være til stede i det lukkede møtet. Var dette en lovlig fremgangsmåte?

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.