Bernt svarer: Når blir rådmannen kommunedirektør?

Bernt svarer. Merknadene i proposisjonen til ny kommunelov gir svaret, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
Det er opp til kommunen selv å bestemme hvilken stillingstittel den øverste lederen av administrasjonen skal ha, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Kan en rådmann bare begynne å kalle seg kommunedirektør eller må det et politisk vedtak til for å skifte tittel fra rådmann til kommunedirektør?

SVAR: Dette er det kommunestyret som her rådighet over. I merknadene til § 13–1 i proposisjonen til kommuneloven fastslås at det vil «være opp til kommunene selv å bestemme hvilken stillingstittel den øverste lederen av administrasjonen skal ha». Er man tilsatt som rådmann, er dette fortsatt tittelen så lenge kommunestyret ikke har vedtatt noe annet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.