Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?

Bernt svarer. Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?
Det bakenforliggende hensyn for å holde konsulentrapporten tilbake var etter alt å dømme et ønske om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og sine egne vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan brukes til å unndra denne rapporten fra innsyn, mener professor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: En kommune har innhentet en konsulentrapport om drift og organisering sykehjem og hjembaserte tjenester i kommunen. Rapporten inneholder eksterne og faglige vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester, og innspill om hvordan kommunen kan organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover.

Rapporten skal behandles i kommunestyremøte, men ble ikke journalført da kommunen fikk den, eller sendt ut sammen med sakspapirene til møtet. Et medlem av kommunestyret ber om innsyn i rapporten før møtet, men dette blir avslått, idet vises til at den i vil bli delt ut til kommunestyrets medlemmer i forkant av møtet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.