Bernt svarer: Kan kommunestyret kreve lukkede oppdrettsanlegg?

Bernt svarer. Kommunestyret kan ikke kreve at oppdrettsanlegg som drives i dag, skal erstattes med lukkede anlegg, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
Jeg vil tro at denne formuleringen i klima-, miljø- og energiplanen burde vært formulert – og må antakelig forstås – som uttrykk for en avveiningsnorm, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: I en klima-, miljø- og energiplan for 2018-2025, vedtatt av kommunestyret, sies det blant annet;

«Det skal ikke gis tillatelse til flere oppdrettskonsesjoner eller til forlengelse av eksisterende konsesjoner uten at det drives i lukkede anlegg».

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!