Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine?

Bernt svarer. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til uttalelse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
Jan Fridthjof Bernt viser til inndelingslovens bestemmelser om beslutningsmyndighet fram til sammenslåingen er gjennomført. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Hvis en kommune eller fylkeskommune ønsker å gi bort eller selge verdier før sammenslåingen til nyttår, kan de gjøre det helt uten videre og uten å drøfte spørsmålet med sine kommende ektemaker?

SVAR: Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner oppnevnes en fellesnemnd som skal fungere fram til sammenslåing har trådt i kraft. Denne fellesnemnda har imidlertid ikke noen generell vedtaksmyndighet i saker vedrørende den enkelte kommune eller fylkeskommune, den skal bare «samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga» (inndelingslova § 26, første setning). Den skal blant annet «ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga … er sett i verk». Men selve budsjett- og økonomiplanvedtaket for første driftsår for den sammenslåtte kommunen eller fylkeskommunen skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret eller fylkestinget på grunnlag av innstilling fra formannskap eller fylkesutvalg.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.