Tror ikke Finnmark vinner fram med søksmål

Bernt svarer. Finnmark fylkeskommune har varslet søksmål mot staten for å få kjent Stortingets sammenslåingsvedtak av Finnmark og Troms ugyldig, men professor Jan Fridthjof Bernt tror ikke Finnmark har noen god juridisk sak.
Jan Fridthjof Bernt

SPØRSMÅL: Finnmark fylkeskommune har sendt prosessvarsel til staten etter reglene i tvisteloven § 5-2, der man opplyser at det vil kunne bli reist sak om gyldigheten av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. Er det sannsynlig at det blir en sak for domstolene om dette, og hvilke muligheter vil Finnmark ha for å vinne frem med et slikt søksmål?

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.