Bernt svarer: Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter

Bernt svarer. Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et «utsettelsesforslag», forklarer Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

I en kommune avlyste ordfører et formannskapsmøte fordi reguleringsplaner som skulle behandles ikke var klar til behandling, ifølge ordføreren. Det hører med til saken at planene har skapt stor lokal motstand. Et av partiene i formannskapet mente møtet uansett burde vært avholdt for å diskutere planarbeidet og arbeidet videre mot endelig godkjenning. Partiet mener ordfører foretok en ulovlig handling da han avlyste møtet. Kan ordfører på eget initiativ og uten å samrå seg med øvrige medlemmer/partier i formannskapet avlyse et møte?

Svaret på spørsmålet er ikke helt opplagt. Det avhenger av hvordan dette møtetidspunktet er fastsatt. Hvis det er tale om et møte som er fastsatt i en møteplan vedtatt av formannskapet selv, eller av kommunestyret, kan ordføreren ikke avlyse dette. Da må formannskapet møtes til avtalt tid, se kommuneloven § 32 nr. 1, innledningen, der det fastslås som alminnelig utgangspunkt at møter i folkevalgte organer «holdes på de tidspunkter som vedtatt av organet selv». Organets leder, altså her ordfører, kan i tillegg innkalle til møte når han «finner det påkrevd», og kan da antagelig også ombestemme seg her og avlyse et møte som han selv har tatt initiativ til å få innkalt, altså et ekstraordinært møte.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!