Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har en oppfordring til kommunepolitikerne: Bry dere om barnevernet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har en oppfordring til kommunepolitikerne: Bry dere om barnevernet.

Foto: Tone Holmquist

Toppe: – Det snakkes altfor lite om barnevern i kommunestyrene

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ber alle kommunepolitikere om å engasjere seg i barnevernet. – Berøringsangsten må vekk, sier hun.

ARENDAL

Åtte måneder er gått siden barnevernsreformen ga kommunene større ansvar for barnevernet. Ett mål med reformen er å involvere lokalpolitikerne mer. Dermed er det lovpålagt med en årsmelding til kommunestyrene, så politikerne i hvert fall diskuterer tjenesten én gang i året.