Rapport: Barnevernet trenger bedre kompetanse

Barnevern.  Treårig utdanning for å arbeide i kommunalt barnevern er ikke nok, mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 
Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Mari Trommald mener dagens barnvernsutdanning ikke er god nok. Foto: Bufdir

– Det høres kanskje utrolig ut, men det stilles i dag ingen krav om verken utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller juss for å treffe beslutninger i barnevernet, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Mari Trommald.

I to år har Bufdir, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, jobbet med å vurdere kompetansebehovet og hensiktsmessige tiltak i barnevernet. Nå foreligger utredningen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.