Her fra Espira Grefsen Stasjon barnehage i Oslo, der ansatte sto streikevakt.

Her fra Espira Grefsen Stasjon barnehage i Oslo, der ansatte sto streikevakt.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Stavanger mener de har knekt koden for å trekke tilskudd til streikebarnehager

Kommuneadministrasjonen i Stavanger har lagt fram et forslag for å kunne holde tilbake tilskudd til streikerammede barnehager. Forslaget skal behandles torsdag.

Ingen av de 13 barnehagene som i Stavanger ble tatt ut i streik, ble helt stengt, men på grunn av lav bemanning ble tilbudet kalt tilsyn, ikke barnehage. Da kan de heller ikke få tilskudd som barnehage, ifølge forslaget fra kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Med det kan kommunen gå inn i hver og en av de 13 barnehagene og se hvordan streiken har redusert personalkostnadene – for så å regne ut et trekk i tilskuddet for hver barnehage.

– Argumentasjonen til kommunedirektøren er tydelig og vanntett. Og det kan ikke være slik at barnehagene får betalt for tjenester de ikke gir. At det undergraver streikeretten er bare et av problemene det i så fall skaper, sier Dag Drange Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger kommune.

Forslaget ble først omtalt i Utdanningsnytt.

Har spart millioner

Ifølge saksframlegget anslår Vareide at de private barnehagene i Stavanger har spart 7,7 millioner kroner i personalkostnader under streiken. Han anbefaler at politikerne ber kommunedirektøren gå i dialog med den enkelte barnehage for å be om dokumentasjon på personalkostnadene underveis i streiken.

På bakgrunn av dokumentasjonen vil administrasjonen regne ut størrelsen på avkorting for den enkelte barnehage. Barnehagene vil motta et forhåndsvarsel, med mulighet for å gi tilsvar før kommunen fatter endelig vedtak. Barnehagene vil ha mulighet til å klage på vedtaket.

PBL steiler

Private barnehagers landsforbund (PBL) har skriftlig advart politikerne i Stavanger mot å avkorte tilskuddet. I et brev vedlagt sakspapirene skriver PBL at kommunene ikke har lovhjemmel for å trekke tilskudd på døgnbasis ved lovlig arbeidskamp.

«Det vil også være høyst problematisk å endre spillereglene etter at streiken er ferdig, og med tilbakevirkende kraft, slik kommunedirektøren i Stavanger legger opp til. Dersom kommunen mener det finnes hjemmel for lokal tilpasning av tilskuddsreglene, så kan slike regler uansett ikke ha tilbakevirkende kraft», skriver PBL, og viser til Grunnloven.

I kjølvannet av streiken blant ansatte i private barnehager har flere kommuner ønsket å holde tilbake tilskuddene til barnehagene. KS mener å ha fått grønt lys til dette av Kunnskapsdepartementet, men hvilken det har vært uklart hvilken hjemmel kommunene skal bruke.

(©NTB)