Professor Mari Rege har ledet utvalget som har sett på barnefattigdom for regjeringen.

Professor Mari Rege har ledet utvalget som har sett på barnefattigdom for regjeringen. 

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ekspertutvalg vil fjerne kontantstøtten og innføre løpende barnehageopptak

Barnetrygden bør økes til 31.535 kroner i året, foreslår regjeringens ekspertutvalg. I tillegg vil de fjerne kontantstøtten og innføre løpende barnehageopptak.

For å finansiere økningen i barnetrygden, foreslår utvalget blant annet å skattlegge barnetrygden slik at de rikeste må betale mer i skatt.

– Dette vil gi barnefamilier med lave inntekter en solid inntektsøkning. Samtidig vil alle barnefamilier bortsett fra de 30 prosent rikeste komme likt ut som før eller bedre, skriver ekspertutvalget for barn i fattige familier i sin rapport.

Utvalget vil ha lik sats for alle barn. I tillegg foreslår de å avvikle foreldrefradraget.

Vil ha løpende barnehageopptak

Ekspertgruppen har sett på hvilke tiltak som kan bedre forholdene for barn i fattige familier både på kort og lang sikt. Den har blitt ledet av professor Mari Rege, som tirsdag overleverte rapporten til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Sammen vil disse tiltakene styrke barns leverkår, læring, utvikling og helse. Noe som gir bedre livskvalitet i barndommen og et bedre utgangspunkt for å delta i arbeidslivet som voksen, sa Rege.

Hun påpekte at dette også er lønnsomt for samfunnet.

Det andre hovedgrepet ekspertgruppen foreslår, er å innføre rullerende opptak i barnehage for alle barn, slik at de får rett på oppstart måneden etter at de fyller ett år.

Mer forutsigbar bostøtte

Ekspertgruppen anbefaler også at bostøtten skal tildeles for seks måneder av gangen.

– I dag utbetales den måned for måned, og det er mange avkortingsregler som gjør at ordningen blir veldig uforutsigbar, sier utvalgsmedlem Hanne Glemmestad fra Fellesorganisasjonen (FO).

Med tildeling for seks måneder om gangen blir det lettere for foreldre å prøve seg i arbeid uten at de trenger å bekymre seg for å miste bostøtten umiddelbart.

– Hovedhensikten er å forenkle og gjøre det mer forutsigbart for fattige familier, sånn at de kan bruke mer krefter og energi på barna sine, sier hun.

Endringer i ytelser

Gruppen foreslår blant annet følgende grep:

  • Barnetrygd: Skattlegge, øke, jevne ut satser og dele 50/50 mellom foreldrene
  • Foreldrefradrag: Avvikle for å finansiere økt barnetrygd
  • Barnetillegg: Utrede videre om barnetilleggene kan avvikles og finansiere økt barnetrygd
  • Bostøtte: Seks måneders vedtak om bostøtte
  • Sosialhjelp: Egen bestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven
  • Kontantstøtte: Avvikle, i kombinasjon med styrket rett til barnehage

Utvalget begrunner fjerningen av kontantstøtten blant annet med at den gir foreldre sterke insentiver til å utsette barnas barnehagestart.

KrF reagerer på kuttforslag

KrF-leder Olaug Bollestad advarer sterkt mot forslaget om å fjerne kontantstøtten:

– KrF tror at familiene vet hva som er best for sin familie, også bedre enn hva regjeringens eksperter gjør, sier hun.

KrF-lederen mener en fjerning av støtten vil være et tap for norske familiers valgfrihet.

Andre partier er mer positive. Både Rødt og Venstre støtter flere av forslagene, blant annet skattlegging og økning av barnetrygden.

SV skal nå i forhandlinger med regjeringen om neste års statsbudsjett.

– Her regner vi at regjeringen tar denne rapporten på alvor og kommer med konkrete og klare forslag til forbedringer for de som trenger det aller mest, nemlig fattige barn, sier familiepolitisk talsperson Kathy Lie i SV.

(©NTB)