Vil ha større generalistkommuner

Politikk. Regjeringen får bred støtte til sin «prinsippmelding» om forholdet stat-kommune, men opposisjonen mener de rødgrønne ikke etterlever den.
Trond Helleland (H) har vært saksordfører for stat-kommune-meldingen som kommunalkomiteen avga innstilling til torsdag. Foto: Patrick da Silva Sæther

De borgerlige partiene på Stortinget tar regjeringens «prinsippmelding» om forholdet mellom staten om kommunene på ordet og fremmer få konkrete forslag i innstillingen, som ble ferdig torsdag ettermiddag.

Det er bred støtte på Stortinget til meldingens hovedprinsipper om rammestyring, rammefinansiering og generalistkommuner. Men opposisjonen mener regjeringens politikk på flere måter er i strid med disse prinsippene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.