Vegvesenet: Lønnsomt med kollektivutbygging i Oslo

Økonomi. Nye beregninger fra Statens vegvesen viser at utbygging av kollektivtrafikk gir størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet i Oslo.
Illustrasjonsfoto: Patrick da Silva Sæther

En rekke store prosjekter som T-bane til Fornebu, bredere E18 vestfra med egne kollektiv- og sykkeltraseer, T-bane til Ahus, trikk til Tonsenhagen og fjordtrikk via Vippetangen utgjør flere titalls milliarder kroner i utgifter. Dette har tidligere blitt sett på som rene utgiftsposter, men nye beregninger fra Statens vegvesen viser nå det motsatte, skriver Aftenposten.

Beregningene viser at prosjektene som utgjør Oslopakke 3 vil gå med milliardoverskudd. For hver krone som blir investert i Oslo-trafikken, får man igjen 2,43 kroner.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.