Styrker de små barneverntjenestene

Statsbudsjett. 70 nye stillinger skal gå til kommuner med færre enn fem fagstillinger i barnevernet.
Barneminister Audun Lysbakken styrker barnevernet i år og varsler lovproposisjon neste år. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Stillingene skal spisses inn mot små og sårbare barneverntjenester. Kommuner som søker å styrke sin egen barneverntjeneste gjennom interkommunalt samarbeid, vil bli prioritert, sier barneminister Audun Lysbakken.

Kostnaden er på 50 millioner kroner.

Da Barnevernpanelet la fram sin rapport til Lysbakken i forrige uke, påpekte de flere forhold de finner kritikkverdige, blant dem at det finnes mange små og faglig svake barneverntjenester i kommunene. 288 kommuner har barneverntjeneste med færre enn fem fagstillinger. Dette utgjør to tredeler av alle kommunene. Det er disse som nå vil bli prioritert, opplyser Lysbakken, og lover samtidig at dette er penger og stillinger som vil bli videreført også etter 2012.

Enklere tildeling

Lysbakken lover samtidig at tildelingen av de 70 nye stillingene til det kommunale barnevernet skal bli forenklet sammenlignet med de 400 nye stillingene i budsjettet for inneværende år. Denne gangen blir det ikke nødvendig for kommunene å søke. Fylkesmennene har et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvilke kommuner som trenger dem mest, mener Lysbakken. De vil gjennomgå søknadene de allerede har mottatt og avgi en prioritering til Barne- og likestillingsdepartementet innen utgangen av 2011, slik at stillingene kan opprettes fra 1. februar neste år.

Kompetansestyrking

Med de totalt 470 nye stillingene i barneverntjenestene, er mange nyutdannede og ferske i faget. Barneministeren erkjenner at det er et tøft yrke å gå ut i, og mener det er fornuftig å bruke penger på at erfarne fagfolk kan få videreutdanne seg i veiledet praksis, og få kompetanse i hvordan de kan dele og overføre kompetanse og erfaring til de mange nyutdannede.

Fra høsten vil 175 erfarne barnevernsansatte få mulighet til å starte på et målrettet studium på universitets- og høyskolenivå, etter tilsvarende modell som er benyttet for lærere.

Bare kommunene styrkes

Barneministeren var svært tilfreds med at det ikke ligger forslag om kutt i barnevernet i neste års statsbudsjett, men derimot en styrking. Han påpeker at den kommunale barnevernstjenesten får alle de friske pengene.

– Den statlige delen har et omstillingspotensial, men har ikke rom for kutt.

Lysbakken kommer ikke til å legge fram en stortingsmelding om barnevernet, slik han opprinnelig har varslet. I stedet blir det en proposisjon, for å sikre en raskere behandling og konkrete forslag, som skal legges fram i god tid før stortingsvalget i 2013.

– Det vil en bred høring om lovforslag i 2012, med reelle høringsrunder og flere runder med diskusjoner, sier Lysbakken.

Selv om han varsler endringer i organiseringen av barnevernet, presiserer han at han ikke vil tre reformer ned over hodene på verken ansatte eller barn uten grundig dialog. 

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.