Strever med kjønnsbalansen

Politikk. - Kommunelovens krav til kjønnsbalanse kan ikke være absolutt, da mister demokratiet sin funksjon, sier påtroppende ordfører Tage Pettersen (H) i Moss.
- Kommunelovens krav om kjønnsbalanse kan ikke være absolutt, mener påtroppende ordfører Tage Pettersen i Moss. Foto: Joakim S. Enger

Mange kommuner sliter med å oppfylle kommunelovens krav til kjønnsbalanse i formannskapet.  I Spydeberg har fem Ap-representanter krevd lovlighetskontroll både av rekkefølgen valgene ble holdt, og av at formannskapet ikke greide å fylle opp kvinneandelen på 40 prosent. I Moss hadde de tilsvarende problem oppe for fire år siden. 

Fylkesmannen i Østfold har mottatt flere henvendelser om for lav kvinneandel, ifølge assisterende fylkesmann Trond Rønningen.  Han gjør det klart at det ikke er sikkert Fylkesmannen griper inn, selv om kjønnsbalansen er for dårlig.

– Vi vil som hovedregel ikke ta opp dette på eget tiltak, med mindre vi blir gjort oppmerksom på forhold som vi mener er åpenbart i strid med bestemmelsene, sier Rønningen til NRK.

Kommuneloven sier at man skal sørge for riktig kjønnsbalanse når man setter sammen formannskap, så langt det er mulig. Påtroppende ordfører Tage Pettersen i Moss er glad kravet ikke er absolutt.

– Vi er avhengig av at loven ikke er helt tydelig på det området, for det betyr jo i sin ytterste konsekvens at man måtte hatt omvalg fordi det ikke er valgt inn tilstrekkelig med kvinner. Kommuneloven kan ikke være absolutt, da mister demokratiet sin funksjon, sier han.

Hvilke krav som stilles til kjønnsbalansen i formannskapet, avhenger av hvordan dette blir valgt. Det presiserer rådgiver Anne Strømsæther ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Østfold overfor Kommunal Rapport.

Det er når kommunestyret velger formannskapet ved såkalt avtalevalg, at det stilles krav om at minst 40 prosent av medlemmene skal være av hvert kjønn. At det er avtalevalg, betyr at kommunestyret velger medlemmene i formannskapet samlet, etter avtale mellom partiene.

- Kravet om 40 prosent er ikke absolutt, men det medfører at en må kvotere inn personer fra det underrepresenterte kjønn, såfremt det er noen som kan velges, uavhengig av hvilket parti/gruppering de representerer, sier Strømsæther.

Noen velger formannskap som forholdsvalg, det vil si ved at partiene fremmer lister med forslag til kandidater. Da gjelder 40 prosent-kravet bare for den enkelte liste (eventuelt for en fellesliste fra flere partier samlet), og ikke for organet samlet.  Men kommuneloven pålegger også her kommunestyret å tilstrebe kjønnsbalanse så langt dette er mulig.

Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-4/11 gir nærmere forklaring på reglene for valg av formannskap.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!