Stoltenberg utreder også

Uavhengig av Rattsøutvalget jobber finansminister Jens Stoltenbergs folk på spreng for å utrede en endring av konsernbeskatningen.
Det er Stortinget som i revidert nasjonalbudsjett i fjor vår ba regjeringen om å komme med forslag til endringer av beskatningen av konsernenes finansinntekter. I dag går renteinntektene til konsernets hovedkontor, og den kommunale skatten av renteinntektene tilfaller dermed vertskommunen for hovedkontorene. I de aller fleste tilfeller betyr det Oslo. Ordningen virker sentraliserende, ettersom vertskommunene for konsernenes datterselskaper og «lokalkontorer» sitter igjen med lite eller ingen skatteinntekter av bedriftenes renteinntekter.
I tillegg ba Stortinget regjeringen om å utrede regelendringer for samordning av inntekter og utgifter innenfor et konsern. I dag kan konsernet flytte overskudd og underskudd fra et datterselskap til et annet, og dermed unngå eller redusere skatten.
Stoltenbergs fotfolk skal gjøre seg ferdige i år, og resultatet legges fram i løpet av 1997. Det er foreløpig ikke klart om dette kommer i revidert til våren, som del av nasjonalbudsjettet for 1998 til høsten, eller som en egen proposisjon.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!