Ryddet i barnevernskøer

Sosialtjeneste. Ringsaker kommune ble som første hedmarkskommune i historien ilagt mulkt av Fylkesmannen for fristoversittelse i barnevernet. Nå mener de at de har ryddet opp.
Det er opprettet et nytt omsorgsteam som skal ha ansvar for alle fosterbarn som kommunen har ansvar for. Dette frigir arbeidskapasitet for medarbeidere som jobber med undersøkelser

I tredje kvartal i 2010 klarte ikke barnevernet i Ringsaker å overholdene fristene for avvikling av meldinger og undersøkelser i 54,5 prosent av sakene. I løpet av 2011 gikk tallene noe ned. Siste innrapportering til Fylkesmannen viste at de ikke klarte fristene i 46 prosent av sakene. Oversittelsene dreier seg først og fremst om gjennomføring av undersøkelser.

Store konsekvenser for barna

Ringsaker  har betalt mulkten på 30.000 kroner, som kommunen for å ha oversittet fristen i tre enkeltsaker som involverte seksuelle overgrep, vold i hjemmet og betydelig omsorgssvikt. Oversittelsene fikk alvorlige konsekvenser for barna.

Kommunalsjef Lars Erik Hermansen opplyser til Kommunal rapport at de nå er à jour med saksbehandlingen. Fylkesmannen truer med fortsatt mulkt dersom det ved rapportering for tredje kvartal i år fortsatt har betydelige oversittelser, eller om undersøkelsessakene fra 2010 ikke var behandlet innen 1. juli i år. Det oppgir kommunen at de nå har klart. I første halvår i 2011 klarte ikke barnevernet seksmånedersfristen i fem av 103 avsluttede undersøkelser.

Undrende til reaksjonen

Men det har tatt tid. Siden 2008 har barnevernet fått i alt seks nye fagstillinger, og kapasiteten står bedre i forhold til arbeidsmengden nå, mener Hermansen.

– Det er opprettet et nytt omsorgsteam som skal ha ansvar for alle fosterbarn som kommunen har ansvar for. Dette frigir arbeidskapasitet for medarbeidere som jobber med undersøkelser, som gir mulighet til å spisse kompetansen og effektivisere arbeidet. Dette medfører også at det blir mindre kontrollspenn for teamledere og derfor lettere å følge tett opp hver enkelt undersøkelsessak. Barneverntjenesten forsøker også å prøve ut nye modeller for hvordan vi gjennomfører undersøkelser.

Ringsaker har siden høsten 2010 hatt planene klare for å komme à jour i løpet av juni 2011, noe de også har opplyst til Fylkesmannen ved flere anledninger, senest i møte i mai.

– Vi stiller oss litt undrende til at Fylkesmannens reaksjon kommer i juni 2011. Fylkesmannens reaksjon synes da som en reaksjon på at vi har faktisk har oversittet frister, som vi jo erkjenner og  derfor tar vi boten til etterretning.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!