Regjeringen vil styrke omsorgstjenesten

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014.

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke statens gjennomsnittlige andel av kostnadene til heldøgns omsorgsplasser. Andelen foreslås hevet fra dagens 35 prosent til 50 prosent.

Regjeringen vil også ha en kompetanseheving.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.