Politikk styrer pensjonsvalg

Innkjøp. Rødgrønne kommuner holder fast ved KLP som pensjonsleverandør. Få har lagt ut pensjon på anbud, og færre har planer om å gjøre det, viser ny undersøkelse.

Politisk farge har stor betydning når kommunene velger pensjonsleverandør, og for om de setter sin pensjonsavtale ut på anbud.

*Bare 16 prosent av kommunene som styres av de rødgrønne partiene har lagt ut tjenestepensjon på anbud de siste fem årene, mot 40 prosent av borgerlig styrte kommuner.

*13 prosent av KLP-kundene vurderer åpent anbud på pensjon, mens 52 prosent av Vitals og 27 prosent av Storebrands kunder gjør det.

Det er i stor grad de samme kommunene som med jevne mellomrom setter ut sin pensjonsavtale på anbud, mens andre aldri gjør det.

Det viser Storebrands undersøkelse som Kommunal Rapport har fått tilgang til. Målingen er gjennomført av Perduco blant 166 rådmenn.

- Uprofesjonelle kommuner

Det er første gang kommunenes holdning til pensjonsanbud undersøkes så grundig, ifølge Jan Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk i Storebrand.

- Holdningene som kommer til uttrykk i denne undersøkelsen viser hvorfor så få kommuner gjennomfører anbud på pensjon, og underbygger Konkurransetilsynets initiativ overfor Fornyings- og administrasjonsdepartementet, mener han.

Kommunal Rapport skrev for to uker siden at tilsynet, etter initiativ fra Storebrand, ber departementet avklare om kommunenes praksis er i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Tilsynet mener alle avtaler bør ut på anbud med jevne mellomrom.

- Det er paradoksalt at kommunene er minst opptatt av de største innkjøpene. Altfor få kommuner opptrer som profesjonelle innkjøpere på pensjonsområdet, mener Risebrobakken.

Han mener kommunene opptrer i strid med regjeringens mål i stortingsmeldingen “Det gode innkjøp”, som ble lagt fram i mai.

Viktig å eie

Mange av KLP-kommunene sier i undersøkelsen at de ikke vil skifte pensjonsleverandør selv om en konkurrent har et bedre tilbud. Mange rådmenn svarer at pensjonsanbud er politisk uaktuelt.

36 prosent av KLP-kommunene framhever det kommunale eierskapet i KLP som en viktig grunn til å holde fast ved selskapet som leverandør. De mener det gir medbestemmelse, forutsigbarhet, kompetanse om offentlig sektor og del i avkastningen. “Det er bedre å eie enn å leie egenkapitalen”, som en uttrykker det.

Det stilles også spørsmål ved om gevinsten ved å skifte leverandør er særlig stor. Det avviser Risebrobakken.

- Anbudsprosessene de siste årene viser tydelig at kommunenes pensjonskostnader reduseres. Jeg tviler ikke et øyeblikk på at økt konkurranse på dette markedet vil gi kommunene lavere kostnader, sier han.

Departementet har varslet svar på Konkurransetilsynets henvendelse i løpet av høsten.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!