På lederplass i andre aviser

Nationen
Store deler av regjeringens eldremilliarder finansieres med lån som kommunene skal ta opp, og som løper over 30 år. Men nå sier altså sosialministeren at løftene om statens garantier for disse lånene bare gjelder kommende fireårsperiode.
Regjeringen har kanskje gode formelle grunner for ikke å strekke garantien lenger. Men det hjelper lite for kommunene som altså blir sittende igjen med ansvaret og risikoen. Uansett regelverket og hensynet til lokaldemokratiet: For oss virker det uforståelig at et statlig løfte ikke kan følges opp av statlig finansiering og ansvar.


Aftenposten
I fellesskap skal staten og kommunene bidra med 30 milliarder kroner. Pengene stilles til disposisjon av staten - som direkte bevilgninger og lån til kommunene. Partiene som ønsker å skjerme kommunene for forpliktelser ved en slik storsatsing, kan ikke helt ha innsett at det også på det kommunale plan er behov for å prioritere noe annerledes enn hittil dersom det skal bli mulig å nå de oppsatte mål.


Nordlands Framtid
Det beste ved regjeringens plan er at den ser alle sider ved eldreomsorgen i sammenheng. Den forutsetter en parallell utbygging både av hjemmehjelpen, bygging av flere omsorgsboliger og flere syke- og pleiehjemsplasser. Samtidig skal det gamle løftet om enerom til alle som ønsker det innfris. Det borger for økt kvalitet i omsorgen for alle grupper eldre. Så får vi se om tilløpet til eldreforlik holder, eller om eldreomsorgen igjen blir en kasteball i valgkampen.


Bergens Tidende
Framfor alt er denne satsingen uttrykk for noe ganske annet enn da Stortinget i panikk bevilget den mye omtalte eldremilliarden - for å få fred. Nå er situasjonen analysert og framtiden kartlagt, slik at pengene kan brukes med fornuft. Men denne kartleggingen har avdekket at behovet er stort, og sterkt voksende. Derfor er det neppe grunn til å tro at alle eldre i institusjon - og som ønsker enerom - vil få det i år 2001.


Adresseavisen
Eldreomsorgen dreier seg om enkeltmennesker. Vi må ikke havne i det blindspor at vi først må sette i verk en omfattende forskningsstudie om årsaken til at pasienten på et pleiehjem blir uverdig behandlet, før det settes i verk tiltak for å bedre pasientens livsvilkår.


Kommuneøkonomien


VG
I kommunene går det så det griner. Kommunenes reelle inntekter er nå 1,5 milliarder kroner høyere enn forutsatt da statsbudsjettet ble vedtatt. Det burde gi kommunesektoren gode muligheter til å løse oppgave. Der det ikke skjer, må årsaken være dårlig organisering, ikke mangel på penger.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!