Organiserer seg for velferdsstaten

Administrasjon. Rett før kommunevalget slår seks fagorganisasjoner seg sammen for å skape aksjonen «For velferdsstaten».
Hensikten er å kjempe mot privatisering og for en sterk offentlig sektor.
De seks organisasjonene er Norsk Helse- og Sosialforbund, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Lærerlag, Norsk Kommuneforbund og Fellesorganisasjonen.
– Vi vil styrke den demokratiske og folkevalgte styringen over samfunnets ressurser og motarbeide at viktige samfunnsoppgaver overføres til markedet, sier de seks organisasjonene i en pressemelding.
Aksjonen skal få en daglig leder og et felles kontor.

Skrevet av: Siri Baastad

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.