Ølen vil til Rogaland fylke

Politikk. Ølen kommune vil ikke tilhøre Hordaland lenger og har søkt om å bytte fylke. – Vi vil også holde folkeavstemning om dette, sier ordfører Dominikus Bjordal (V).
Ølen, med 3.300 innbyggere, ligger helt sør i Hordaland. Men kommunikasjonsmessig er kommunen knyttet til Rogaland-regionen. Innbyggerne har Haugesund som regionsenter, men lokalpolitikere og kommuneadministrasjon må ta ferge over fjorden til Stord, hvor en del statlige fylkesetater i Hordaland er plassert.
– Når trekantsamarbeidet kommer neste år, forsvinner i tillegg fergetilbudet, så kommunestyret har bedt om en vurdering med sikte på å skifte tilhørighet til Rogaland, sier Bjordal.

Tror på sammenslåing
Ett argument for å bytte fylke er også muligheten for en kommunesammenslåing med Vindafjord kommune. En slik sammenslåing kan ikke skje uten endret fylkestilslutning.
– Jeg tror det blir kommunesammenslåing før eller senere og ser det som helt naturlig at Ølen knyttes sammen med Vindafjord, sier Venstre-ordføreren.
Bjordal er for øvrig godt fornøyd med Kommunaldepartementets raske behandling av søknaden om å bytte fylke.
– Det gikk så kvikt at vi ble overrasket. Kommunaldepartementet engasjerte seg straks ved å utnevne en prosjektgruppe til å vurdere saken. I denne gruppen sitter representanter både fra fylkesmann og fylkeskommune i Rogaland og Hordaland, samt tre representanter fra Ølen kommune. Innstillingen skal være klar 1. mai og deretter drøftes i kommunestyret. Deretter tar vi sikte på en folkeavstemning, før vi igjen legger saken fra for departementet til endelig avgjørelse, forteller Bjordal.

Skrevet av: Kirsten Kopland

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.