Nettverk og oppfølging gir gode (støtte)kontakter

Politikk. De siste tre årene har Lier kommune satset kraftig på å styrke støttekontaktordningen. Det har gitt dyktige og engasjerte støttekontakter. Oppskriften er tverretatlig samarbeid, god opplæring og bygging av nettverk støttekontaktene imellom.
Det er altså ikke først og fremst penger, men samarbeid og nytenkning som har gitt gode resultater i Buskerud-kommunen.
- Da utviklingsprosjektet startet i 1994, var støttekontaktene en dårlig ivaretatt gruppe i kommunen. De var nederst på rangstigen og hadde ikke noe eget nettverk. Støttekontaktene er en alt for viktig gruppe til at vi bare kunne la dem flyte, sier Stein Styve, fritidsleder ved kulturetaten i Lier.
Han er en av dem som dro i gang prosjektet med å bedre støttekontaktordningen.
- Støttekontakter som ikke får skikkelig oppfølging, blir fort utbrente. De må føle seg verdsatt, og at de kan de kan sitt fag, sier Styve til Kommunal Rapport.


Stor interesse
Det var barnevernseksjonen, avdeling for funksjonshemmede og kulturetaten som gikk sammen om en egen handlingsplan for å bedre støttekontaktordningen. Tanken var å bedre kontakten mellom kommunens administrasjon og støttekontaktene, og målet at støttekontaktene i større grad skulle ta del i kommunens tenkemåte. På den annen side skulle støttekontaktene få veiledning og opplæring for å sikre kvaliteten på tjenesten.
Kommunen har evaluert prosjektet i en egen rapport, og rundt 80 kommuner har meldt sin interesse for arbeidet i Lier. Rapporten legger vekt på at det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet er nødvendig for å få et helhetlig og funksjonelt arbeid med støttekontaktordningen.


Endret holdning viktigst
I dag har kommunen rundt 40 støttekontakter, og behovet er nesten dekket. Stabiliteten er bedre og rekrutteringen går lettere, selv om rekruttering fortsatt er én av hovedutfordringene.
I prosjektperioden 1994-1996 har kommunen organisert flere fellessamlinger for støttekontaktene, og det er etablert en fast ordning med personlige samtaler og evaluering av arbeidet.
- Om vi ikke har revolusjonert Kommune-Norge, så har det skjedd noe hos oss. Enkelte som ville slutte har vi til og med fått til å fortsette, og noen er støttekontakter år etter år, sier Styve.
Også barnevernseksjonen er godt fornøyd med resultatene så langt.
- Allerede ved første samling så vi at støttekontaktene er profesjonelle folk. De opplevde det svært positivt at de ble tatt med på slike samlinger, var ivrige og imponerte oss, sier Hans Michielsen, tiltakskonsulent i barnevernseksjonen.
- Noe av det viktigste er at vi har gjort noe med vår egen holdning til støttekontaktene. Vi tar dem mer på alvor. Nettverket, samlingene og samarbeidet har gjort at vi nå vet mer om hvor skoen trykker. På samlingene har støttekontaktene møtt hverandre og utvekslet erfaringer. Det har vært utrolig viktig, sier han.


Fortsetter samarbeidet
På bakgrunn av de positive erfaringene fra prosjektperioden vil Lier fortsette det tverretatlige samarbeidet.
- Selv om noen mener at vi har brukt for mye tid og penger på dette, så konkluderer vi med at vi nå har riktig form og størrelse på tiltakene våre. Vi har aldri vært i tvil om at dette er en viktig jobb, og den vil vi gjerne videreføre, sier Styve.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.