Mistenkes for prisdumping

Innkjøp. Vital og Storebrand dumper prisene i den pågående kampen om pensjonsanbudene, antyder KLP. Finansdepartementet er kritisk til prissettingen.

Om lag ti kommuner og fylkeskommuner har pensjonsanbud i høst. Neste uke skal kommunestyrene i Hurum, Frogn og Skedsmo beslutte hvem som får forvalte pensjonsmidlene til kommunen. Vital er innstilt som ny leverandør etter Storebrand i alle de tre kommunene.

Dårligst ut i vurderingen kommer KLP. I Skedsmo har selskapet en pensjonspremie som ligger 3,6 til 4,3 millioner kroner høyere enn de to andre tilbyderne. Slik kriteriene i anbudet er vektlagt, er selskapet dermed i praksis sjanseløst i kampen om å forvalte Skedsmos pensjonskasse på 1,7 milliarder kroner.

Storebrand og Vital har satt prisene kraftig ned, påpeker KLP, uten at selskapene samtidig har meldt om noen endringer i tariffene – veldig forenklet forutsetningene for hvordan pensjonspremien regnes ut. Selskapet sendte mandag også et brev til Skedsmo kommune, der det sår tvil om prissettingen.

To brev til kommunen

– Vi har lest brevet, og snakket med vår rådgiver. Vi vil nok også konsultere andre for å danne oss et bilde av hva vi bør gjøre. Vi skal bruke tida fram til kommunestyremøtet godt for å være best mulig rustet til å gi de svar kommunestyret trenger, sier økonomisjef Erik Nafstad i Skedsmo kommune.

Det er andre gang KLP skriver til kommunen etter at forhandlingene er over.

– Vi fikk et foreløpig brev kvelden før behandling i formannskapet, med henstilling om å legge det fram i formannskapet. Det synes rådmannen var lovlig seint, og det skapte en vanskelig situasjon for oss, sier Nafstad.

KLP reagerer på at både Vital og Storebrand har senket premiesatsen kraftig fra 2009 til 2010, og at selskapene også ligger langt lavere enn KLP i tilbudene for 2011. Det er ingenting i markedet som skulle tilsi en så kraftig reduksjon, mener selskapet.

Ulovlig å redusere prisen

En forklaring på at Vital har senket prisene, er ifølge dokumentet fra Finansdepartementet for mye innbetalt premie i 2009. Denne har til nå vært tilbakeført i form av lavere premie. Nå slår Finansdepartementet fast at dette ikke er lov. I stedet må selskapet utbetale den overskytende premien til kommunen som har betalt inn for mye.

Taper uansett

Kommunestyret i Frogn skal mandag avgjøre hvem som får pensjonskontrakten. Her kommer også KLP dårligst ut på pris, men vektingen av kriteriene er annerledes. Selv om alle selskapene hadde levert samme premietilbud, ville Vital kommet best ut av vektingen som den nedsatte arbeidsgruppa har foretatt, viser sakspapirene til møtet. Anbefalingen er å skifte fra Storebrand til Vital.

I Hurum er situasjonen som i Frogn: Selv om KLP hadde hatt samme pris som Storebrand og Vital, ville selskapet kommet dårligst ut i vurderingen.

– KLP har dårligere rapporteringsrutiner og synes å være langt mindre offensive når det gjelder sine HMS-systemer, skriver administrasjonen i sitt framlegg.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!