Miljøvernådgivere får sparken

Tidligere overførte Miljøverndepartementet midler til landets kommuner, øremerket for bestemte miljøvernformål, mens overføringen i dag kommer som en samlet sum. Den enkelte kommune prioriterer dermed selv bruken av midlene.
Det er skremmende å registrere at flere og flere kommuner nedprioriterer viktig miljøvernarbeid til fordel for andre oppgaver. Av landets kommuner har ca. 30 prosent, som til nå har hatt egne miljøvernrådgivere i sentraladministrasjonen, sparket disse. Begrunnelsen er at det ikke finnes lønnsmidler til å opprettholde stillingene. I sin iver etter å spare penger, og å få budsjettkabalen til å gå opp, ser det ut til at miljøvern og bevaring av vår natur blir salderingsposter også denne gangen.


Ikke råd
Hvaler er blant de kommuner som nå antagelig kutter ut egen miljøvernrådgiver, eventuelt at rådgiveren tildeles andre oppgaver, slik at det ikke blir tid til å ivareta miljøvernoppgavene. Denne holdningen må forandres.
Kommunene har ikke råd til å nedlegge stillingene som miljøvernrådgivere! Oppgavene er helt åpenbart mange. Den stadig økende ferdsel og press på kystsonen og i utmarka forutsetter stor årvåkenhet, samt krav til slik miljøvernkompetanse i kommuneadministrasjonen/forvaltningen. Faktisk er det penger å hente ved at miljøvernrådgiverne i disse stillingene innehar stor miljøfaglig kompetanse som kommer kommunene til gode ved flere anledninger.


Advarsler
Både enkeltpersoner og organisasjoner har nå gått aktivt ut med advarsler mot å fjerne stillinger som miljøvernrådgivere i landets kommuner. Norges Jeger- og Fiskerforbund har tilskrevet alle landets ordførere med oppfordring om full opprettholdelse. Likedan er Naturvernforbundet også kommet på banen, etter hva jeg har brakt i erfaring. Statens naturforvaltning er også sterkt kritisk til fjerning av stillingene som nå mange steder henger i en tynn tråd. Naturforvaltningen hevder med rette at de fleste kommuner forvalter store verdier. Dette gjelder ikke bare for den lokale befolkningen, men er både av nasjonal og global betydning.
Jeg oppfordrer derfor til de av landets kommuner som har hatt miljøvernrådgiverstillinger om at disse opprettholdes, og at rådgiverne får arbeidsklima og en gjennomslagskraft innenfor sitt område, slik at holdningen til miljøvernet kan bedres.

Kommunene har ikke råd til å nedlegge stillingene som miljøvernrådgivere. Oppgavene er helt åpenbart mange

Skrevet av: Johnny Arntzen

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!