Miljøinformasjon må vurderes etter to lover

Åpenhet. Er organet du jobber i underlagt offentlighetsloven? Da må du ha to lover i hodet neste gang noen krever innsyn i opplysninger om miljøet.

Et organ som er underlagt offentlighetsloven plikter på selvstendig grunnlag å vurdere et innsynskrav også opp mot miljøinformasjonsloven, går det fram av en fersk uttalelse fra Klagenemnda for miljøinformasjon.

«Når noen ber om å få innsyn i et dokument med miljøinformasjon som foreligger hos organ som omfattes av offentlighetsloven, bør organet vurdere innsynsbegjæringen både etter offentlighetslovens regler og miljøinformasjonslovens regler», heter det i uttalelsen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.