Lokal pott - ikke lokal streikerett

Ledelse. – KS vil følge rådene fra arbeidsgiverkonferansene. Men vi går ikke med på at større lokal pott betyr lokal streikerett, sier forhandlingsleder i KS, Erik Bartnes.
- Arbeidskraften må prises riktig, mener ordfører i Lyngdal, Hans Fredrik Grøvan (KrF).
KS forlangte klarere standpunkter fra medlemmene før årets tarifforhandlinger. Det har de fått: De anbefaler konflikt dersom KS ikke får gjennomslag for stor lokal pott eller høylønnsprofil.
– Vi har forlangt klare standpunkter. Til gjengjeld lover vi i KS sentralt å følge dem slavisk. Men vi krever også lojalitet og ikke misnøye når vi følger signalene, sier Bartnes til Kommunal Rapport.
KS ønsker ikke å oppleve fjoråret på nytt. Da tviholdt de på rammen på 3,5 prosent, og oppgjøret endte hos meglingsmannen med en ramme på over 6 prosent. Da var de fleste medlemmene misfornøyde med oppgjøret, men stemte for likevel.
– Vi kjører ikke det løpet en gang til, lovet Bartnes de frammøtte på arbeidsgiverkonferansen i Vest-Agder.

Marked eller fordeling
– Nytt i år er den sterke prioriteringen av ansatte med høy utdanning og ledere. Når kommunene ønsker dette, må de sam- tidig vite at det innebærer en nedprioritering av for eksempel de lavtlønte i kommunesektoren, sier Bartnes.
Han stiller spørsmålet: – Skal tariffoppgjøret i kommunesektoren ha en fordelingspolitisk virkning, eller er det markedet som skal styre lønningene?
Selv virker Bartnes skeptisk til det siste.
Men forsamlingen var klar; den vil legge vekt på arbeidskraft det er vanskelig å rekruttere. Sykepleiere, ingeniører og ledere blir stadig nevnt.
– Det er viktig med rett prising av arbeidskraften. Sykepleierne mister vi til sykehusene og ingeniørene til private bedrifter. Vi får ikke gjennomført våre lovpålagte oppgaver uten denne arbeidskraften. De sentrale oppgjørene må derfor prioritere folk med høy utdanning, sier Lyngdal-ordfører Hans Fredrik Grøvan (KrF).
Bartnes er litt overrasket over den sterke fokuseringen på en lokal pott. For bare få år siden ville ikke kommunene ha lokal pott i det hele tatt. Lokale forhandlinger var for mye bryderi.
– Problemet med å legge størsteparten av potten ut til lokale forhandlinger er at organisasjonene vil kreve lokal streikerett. Vi skal ikke innføre SAS-systemet i kommunesektoren, sier Bartnes.
Landsstyret i KS skal forme KS’ forhandlingsmandat den 5. mars og det blir offentliggjort umiddelbart. Det er første gang KS velger en slik behandlingsform. Tidligere har arbeidsgiverutvalget utformet mandatet før en styrebehandling. Hva de er blitt enige om, har vært konfidensielt.

Skrevet av: Siri Baastad

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.