KS: Ønsker mer til pleie og omsorg

Statsbudsjett. – Regjeringen følger opp det den har varslet. Men vi håper på forbedringer særlig på klima, inkludering og pleie og omsorg før et endelig budsjett vedtas i Stortinget, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Helgesen er fornøyd med at regjeringen foreslår å øke de frie inntektene med 4,4 milliarder kroner, omtrent som varslet i kommuneproposisjonen i vår.

– Det meste av økningen i de såkalt frie midlene er jo bestemt av nærmest automatiske utgiftsøkninger som følge av endringer i befolkningen. Når disse utgiftsøkningene er justert noe ned, regner jeg med at det har vært fristende i budsjettdiskusjonene i regjeringen å redusere inntektene tilsvarende. Regjeringen skal ha ros for at den da har prioritert velferdstjenestene i kommunene, sier Helgesen i en pressemelding.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.