Kommunenes gjeld stiger

Politikk. Kommunenes gjeld var ved utgangen av 1995 på 65,6 milliarder kroner. To år tidligere var den 1,5 milliarder lavere. Likevel har nettogjelden sunket siden 1989.
Noe overraskende er det kraftkommunen Tydal i Sør-Trøndelag som har høyest langsiktig gjeld per innbygger: 57.841 kroner. Forklaringen er imidlertid enkel:
- Vi forskutterte 40 millioner kroner til ny riksvei for staten, penger som vi får tilbake i perioden 1998-2001. Rentene belastes kommunen, til gjengjeld har vi fått ny hovedfartsåre til Røros, sier rådmann Gunnbjørn Berggård i Tydal.


Krisehjelp

Da er de gjeldsbelastede finnmarkskommunene mer typiske representanter for 10 på topp-lista. Både Berlevåg og Lebesby sliter med høy gjeld, Lebesby fikk til og med krisehjelp fra staten i flere år.
- Kommunen stilte garantiansvar for et smoltanlegg i Lebesby. Da det gikk konkurs, måtte kommunen ut med 40 millioner kroner. Det var også noen andre kommunale garantier som måtte innfris som gjorde at gjelden totalt var på 107 millioner i en periode, sier rådmann Tor Gunnar Mikkelsen.
Kommunal- og arbeidsdepartementet innså at kommunen ikke kunne betjene gjelden alene og tildelte derfor Lebesby ekstra skjønnsmidler i fire år på til sammen nærmere 20 millioner kroner. I dag er gjelden på mellom 50 og 60 millioner kroner.
Også Berlevåg sliter med gammel moro. Kommunens 1.300 innbyggere skylder i dag til sammen 61 millioner fordi kommunen bygde nytt helsesenter og flere kaier.
- I dag har vi verdiene i lokalsamfunnet, men må betale veldig dyrt i lån og avdrag. Det går naturligvis utover den øvrige driften, sier økonomisjef Jørgen Breivik.
Ordfører Arne Kr. Arntzen (Ap) i Berlevåg har gjentatte ganger vært i kontakt med fylkesmannen for å få såkalt «Lebesby-hjelp». Det har da også resultert i at Berlevåg får mer i skjønnsmidler.


Skylder ingen ting

Mens gjennomsnittsgjelda i finnmarkskommunene er på 24.000 kroner per innbygger, 9.000 kroner over landsgjennomsnittet, er Åseral i Vest-Agder eneste kommune i landet med null i gjeld.
- Det er dyrt å ta opp lån. Derfor har vi vært bevisst på å finansiere investeringer med egne penger. Tidligere har vi hatt noe gjeld, men den nedbetalte vi for tre år siden. Joda, jeg legger ikke skjul på at vi er i en gunstig situasjon, sier rådmann Rune Stokke.

Skrevet av: Frank Sivertsen

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.