Kommunene vil bestemme hyttestørrelsen selv

Politikk. Rikfolket presser kommunene for å få bygge større hytter, men ordførerne vil ikke ha et statlig «hyttetak» på 150 kvadratmeter, slik Erik Solheim foreslår.
Det kan være vanskelig å si nei når de rike spør om å få bygge større enn vedtatt hyttestørrelse. Øyer er én av kommunene som har falt for fristelsen til å fravike arealpolitikken når kjendiser som Kjell Inge Røkke og Rune Gjelsten har bedt om å kjøpe 10 tomter ved siden av hverandre for å få bygge stort nok. Men ordfører Rigmor Aarø Spite (Sp) sier til Kommunal Rapport at kommunen har åpnet for en dispensasjonspraksis som må gjelde alle som søker om det.


Maks 125 kvm.
Hemsedal har vedtatt 125 kvadratmeter som maks hyttestørrelse, men ifølge kommuneplanlegger Ivar Bergstøl opplever kommunen press om å få bygge større. I forbindelse med rullering av arealdelen i kommuneplanen vil spørsmålet bli tatt opp til ny debatt.
Gausdal, Ringebu, Hemsedal, Øyer og Trysil har lagt seg på stort sett samme praksis; tillatt hyttestørrelse varierer fra 125 til over 200 kvadratmeter, avhengig av tomtestørrelse og beliggenhet.
SV-leder Erik Solheim har tatt til orde for at Stortinget bør vedta en øvre grense på 150 kvadratmeter. Men ordførerne i hyttekommunene øsnker ingen statlig norm.
- Det er viktigere å øke beskatningen av hyttene, sier ordfører Inger S. Enger i Gausdal.
Gausdal har lagt seg på 150 kvadratmetergrensen, men har noen tomter hvor hyttene kan være opptil 200 kvadratmeter.
Gausdal sa opprinnelig nei til en dispensasjonssøknad fra forlagsdirektør Johan H. Stenersen om å få bygge hytte på 156 kvadratmeter og garasje på 55 kvadratmeter. Han anket til fylkesmannen, som opphevet kommunens vedtak.
- Denne saken er nå løst. Stenersen har fått tillatelsen, men det kunne hvem som helst fått. Vi driver ikke forskjellsbehandling, sier hun.


Fyrtårn i turistsatsingen
Én av landets største hyttekommuner, Trysil med 4.500 hytter, ser hyttepolitikken i sammenheng med turismen. Kommunen har valgt å satse på utleiemarkedet.
- Vi ønsker ikke å gi tillatelse til store hytteprosjekter som står tomme mesteparten av tiden, men prioriterer firmahytter og utleiehytter med høy bruksfrekvens som gir ringvirkninger i lokalsamfunnet, sier ordfører Arvid Nyberg (Ap).
Kommunen har regulert hyttestørrelsen ved at 15-20 prosent av tomten kan bebygges. Når de fleste tomtene er på 1,1 mål, begrenser det hyttestørrelsen.
Men også Trysil har gitt etter for gigantprosjekter: Bjørn Dæhlie og verdensmester i Formel 1, Michael Schumacher, har fått bygge hytter på opptil 300 kvadratmeter.
- Disse palassene har bare vært positive for profileringen av Trysil. De er fyrtårn i turistnæringen, sier Nyberg.

Skrevet av: Ingun Larsen

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.