Justerer opp skatteanslaget

Statsbudsjett. Regjeringen tror nå at skatteinntektene blir enda høyere enn antatt i mai. Økte skatter i år betyr lavere vekst i 2012.
- Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter i 2011 vil kunne bli om lag 1 milliard kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2011, heter det i budsjettet.

Kommunal Rapport meldte for noen dager siden at kommunene ligger an til klart høyere skatteinntekter i år enn opprinnelig antatt.

I mai justerte regjeringen opp skatteanslaget. Nå gjør den det enda en gang, viser Kommunaldepartementets forslag til statsbudsjett.

- Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter i 2011 vil kunne bli om lag 1 milliard kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2011, heter det i budsjettet.

Bedre i år = lavere vekst neste år

Et forvirrende element når veksten for 2012 omtales, er at regjeringen måler veksten mot inntektsanslaget fra mai i år. Men inntektene i 2011 blir altså større enn det regjeringen antok i mai.

Dermed blir også veksten i frie inntekter fra 2011 til 2012 i virkeligheten lavere enn det regjeringen opererer med. Fra mai-anslaget og til neste år øker inntektene med 3,75 milliarder kroner. Blir det nye skatteanslaget riktig, blir veksten i frie inntekter neste år bare 2,75 milliarder kroner.

Dette er også omtalt i budsjettdokumentet:

- Regnet i forhold til nåværende anslag på regnskap for 2011 innebærer budsjettforslaget en reell økning i kommunesektorens samlede inntekter på 4 milliarder kroner. Realveksten i de frie inntektene regnet på samme måte anslås til 2,7 milliarder kroner. Det er da tatt hensyn til at skatteanslaget for 2011 er oppjustert med 1 milliard kroner, heter det i dokumentet.

Flere artikler om

Delta i debatten

Kommentarfeltet er desverre stengt på denne saken.