«Ingen lovbrudd» i hemmelig rapport

Åpenhet. Det kommunale selskapet Ruter omsetter for over 5 milliarder kroner. En rapport som dokumenterer «klare forbedringspunkter» må likevel hemmeligholdes – av hensyn til de ansatte.
Rapporten om Ruter behøver ikke offentliggjøres fordi den ikke avdekker lovbrudd, mener styreleder Bernt Stilluf Karlsen. Foto: Knut Fjeldstad, NTB Scanpix
«Det er ikke slik at enhver ansatt som eventuelt har gjort noe som ikke er i tråd med de interne retningslinjene skal kunne henges ut» Styreleder Bernt Stilluf Karlsen

Revisjons- og rådgivingsselskapet BDO har gjennomført en intern gransking av Ruter. Ifølge selskapets årsrapport fra 2011 lå det i granskingens mandat å vurdere «relevante forhold fra tidligere AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk AS».

Granskingen konstaterer «klare forbedringspunkter» og brudd på interne retningslinjer. Nøyaktig hva som kan forbedres, skal likevel ikke gjøres kjent for offentligheten. I alle fall ikke om det blir opp til Ruters styreleder.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.