- Ikke én krone til lokale forhandlinger

Ledelse. – Å la all lønnsdannelse skje lokalt, er helt uaktuelt, sier nestleder Bjørg Listein i Norsk Helse- og Sosialforbund. Norges Ingeniør- organisasjon har stikk motsatt oppfatning.
Bjørg Listein, Norsk Helse- og Sosialforbund:
– Dersom rådmann Kjell Pettersen er representativ for kommunenes holdninger til arbeidstakerne, vil jeg ikke ha én krone til lokale forhandlinger, sier Listein, nestleder i NHS.
Hun nøler ikke med å karakterisere Pettersen som arrogant.
– Vi vil helt klart jobbe mot alt det han og KS’ arbeidsgiverkonferanser har uttalt så langt. Å la all lønnsdannelse skje lokalt, er helt uaktuelt. Da får vi ikke løst våre sentrale likelønnskrav. Det er et problem når 70.000 arbeidstakere tjener under minstelønnen. Når rådmennene ikke unner disse høyere lønn, hva slags holdninger er det?
– Det finnes mer enn nok ledere i kommunal sektor. Det kommunene trenger er mer omsorgspersonell som jobber tett opptil brukerne. Dette er et organisasjonsproblem som Pettersen og hans kolleger bør ta fatt i før de tråkker på de vanlige kommuneansatte, mener Listein.

Tor Simonsen, NITO:
– Vi i NITO støtter signalene fra KS-konferansene fullt ut. Vi ønsker at lønnsforhandlingene i sin helhet kan skje lokalt. Det vil ansvarliggjøre kommunene. Men det må være penger i potten til å kunne beholde og rekruttere kompetansearbeidskraften. Et nulloppgjør er derfor ikke akseptabelt, sier Simonsen, som leder forhandlingsutvalget til NITO i kommunesektoren.

Bente G. H. Slaatten, AF-K:
– Det er helt uaktuelt at hele oppgjøret skal skje lokalt. Til det har vi for store utfordringer med likelønn. Utdanningsgruppene må få et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde dem i kommunal sektor, sier Bente G. H. Slaatten.
Hun er forhandlingsleder for AF Kommune og leder av Norsk Sykepleierforbund.
– Jeg er enig med kommunene i at lønnsoppgjøret bør brukes til å beholde og rekruttere konkurranseutsatt arbeidskraft, som utdanningsgruppene i offentlig sektor er. I tillegg må likelønn prioriteres. Men jeg har ingen tro på at vi kan løse dette i sin helhet med lokale forhandlinger, sier Slaatten.

Gunhild Johansen, Norsk Kommuneforbund:
– Jeg har ingen tiltro til at det vil skje en rettferdig fordeling av lønnsmidlene dersom alle forhandlinger skal skje lokalt. Da vil arbeidsgiver bruke lønnsmidlene etter som det passer dem og ikke for å oppfylle nasjonale målsettinger om likelønn, sier Johansen, nestleder i Kommuneforbundet.
– Dersom alle lønnsforhandlinger skulle foregå lokalt, måtte vi også få konfliktrett i de lokale forhandlingene. Det er helt utenkelig at vil gi fra oss streikeretten. Det er like utenkelig at vi vil godta lokale forhandlinger uten sentrale føringer. Dersom KS står på dette blir det bråk, spår Johansen.

Alf Bowitz, YS-K:
– Vi vil avvente oppgjøret i privat sektor, men et nulloppgjør kan ikke aksepteres. YS Kommune er positiv til lokale forhandlinger. Hvor stor den lokale potten skal være, har vi ikke diskutert internt, men forslaget om at potten i sin helhet skal gå til lokale forhandlinger, kan vi ikke svelge, sier Bowitz, leder for YS-K.
– Kommunene kan prioritere de konkurranseutsatte gruppene uavhengig av lønnsoppgjørene. Hele dette oppgjøret kan ikke settes av til disse, da kan det bli vanskelig å komme til enighet, sier han.

Skrevet av: Siri Baastad

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.