Høyesterett vil prøve drosjeløyve-sak

Jus. Høyesterett vil behandle en anke fra fire drosjeeiere i Oslo som ble fratatt sine løyver av Oslo kommune i forbindelse med den såkalte drosjesvindelsaken.
Advokat John Christian Elden representerer to av de fire drosjeeierne og sier til NTB at han er godt fornøyd med at saken nå skal fremmes for landets høyeste domstol. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Sammen med en rekke andre drosjeeiere i saken krever de erstatninger på opp til hundre millioner kroner for tapte inntekter, men sakene som ankes, gjelder selve løyvet.

Drosjeeierne er uenige i at de i tillegg til ordinær straff også mistet sine løyver. De klaget dette inn til kommunens ankeutvalg, men løyvene ble inndratt umiddelbart, selv om klagesaken ennå ikke var ferdigbehandlet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.