Her er hovedtallene fra Kommuneproposisjonen

Statsbudsjett. Fylkesveier, helsestasjoner og integreringstilskudd. Her finner du tallene som teller i Kommuneproposisjonen for 2014.

Vekst i frie inntekter: 4-4,5 milliarder kroner, eller 800–900 kroner per innbygger.

Skjønn: Skjønnsrammen blir på 2,141 milliarder kroner, omtrent som tidligere. Basisrammen er den samme som før, 996 millioner kroner – i realiteten en nedgang ettersom den ikke justeres for lønns- og prisvekst.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.