Helsetilsynets utrykningsgruppe rykker sjeldent ut

Helse. Helsetilsynets utrykningsgruppe skal rykke ut ved alvorlige hendelser i helsevesenet. Men kun etter 12 av 125 varsler rykket gruppen ut, viser en rapport fra Riksadvokaten.
– Dette bekrefter inntrykket jeg har hatt, at denne gruppen ikke fremstår som særlig effektiv, sier Frps helsepolitiske talsmann Per Arne Olsen. Foto: Frp

Rapporten er laget av Riksadvokatens arbeidsgruppe som er representert av Riksadvokatembetet, Statens helsetilsyn, Oslo politidistrikt og Kripos, skriver VG Nett.

Utrykningsgruppa ble opprettet etter en offentlig debatt om pasientsikkerheten i Norge. Flere kritikere mener at få utrykninger og lang responstid viser at den ikke fungerer godt nok.

– Dette bekrefter inntrykket jeg har hatt, at denne gruppen ikke fremstår som særlig effektiv, sier Frps helsepolitiske talsmann Per Arne Olsen.

Ifølge rapporten kan det ta fem dager før gruppen reagerer. Politiet påpeker i rapporten at det kan vanskeliggjøre etterforskning av en mulig straffesak når utrykningsgruppen kommer så lenge etter en hendelse.

Årsaken til tidsbruken er ifølge gruppens leder at det fort kan ta opp til fem dager å hente inn et minimum av informasjon.

Frps Per-Arne Olsen sier han ser for seg en annen løsning med en kommisjon som er helt uavhengig av Helsetilsynet.

– Helseministeren bør nå legge prestisjen til side og imøtekomme opposisjonen og de pårørende som initierte dette, og lage noe som kan fungere som en havarikommisjon, sier Olsen

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.