Hele byen må flyttes

Energi og miljø. Sentrum i Kiruna i Nord-Sverige må flyttes raskere enn planlagt. Gruvedriften undergraver byen.
Hele sentrum av Kiruna skal flyttes østover fordi gruvevirksomheten (midt på bildet) lager sprekker i grunnen under byen. Foto: Kiruna kommune

Gruvedrift har vært det økonomiske fundamentet for Kiruna-samfunnet siden byen ble etablert i år 1900. Nå fører jernmalmutvinningen til at den fysiske grunnen under byen svikter, slik at hele befolkningen i sentrum må flyttes.

Planen for å flytte sentrum av Kiruna ble endelig vedtatt i kommunestyret i september i fjor. Rett før sommeren ble finalistene i den store arkitektkonkurransen om å tegne den nye byen valgt ut. Men nå har gruveselskapet LKAB oppdaget nye sprekker i grunnen, som gjør at den storstilte flyttingen trolig må framskyndes. Planen var å etablere et nytt sentrum de neste 20–25 årene, men nå mener selskapet det meste av flyttingen bør skje i løpet av fem til sju år. Det skriver Nordlys med SVTs Nordnytt som kilde.

De nye prognosene overrasker kommunalråd Kristine Zakrisson i Kiruna.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.